Top Ad unit 728 × 90

మృతసంజీవిని – శుక్రుడు

మృతసంజీవిని శుక్రుడు

 

రాక్షసులకు గురువు శుక్రాచార్యుడు. గురువుగా రాక్షసులకు సలహాలు ఇస్తూ వారి యోగక్షేమాలు నిర్వహిస్తుంటాడు. మృతసంజీవిని అనే అధ్బుతమైన విద్యని తెలిసినవాడు. దాని ప్రభావముతో చచ్చిన రాక్షసులనందరినీ తిరిగి బ్రతికిస్తుంటాడు.

 

దేవతలకు, రాక్షసులకు నడుమ జరిగే యుద్ధంలో అటు దేవతలు బ్రతికేవారు, ఇటు మృతసంజీవిని విద్యతో చచ్సిన రాక్షసులను శుక్రుడు బ్రతికించేవాడు. ఇక యుద్దానికి అంతెక్కడ...?

 

రాక్షసుల గురువైన ఈ శుక్రాచార్యుడు చాల అందమైనవాడు, గొప్ప కవత్వం వ్రాసి , చక్కని పాత్రలకు రూపకల్పన చేస్తాడట. వ్యాసుడు కల్పించిన జ్యోతిర్వినోదములో ఈ శుక్రాచార్యుల పాత్ర వింత సృష్టి. అంతే కాదు ఈ శుక్రుడు భగవంతుని అంశ. కవులలో నేను శుక్రుని అని కృష్ణభగవానుడు గీతలో చెప్పాడు.

మానవుని శరీరంలో శుక్రం అనే ధాతువు రాభోయే శారీరాలకి విత్తనం. శుక్రం ద్వారానే గర్బమునొంది మానవుడు శరీరాన్ని పొందుతాడు. మన శరీరంలో భౌతిక పదార్థము, మనస్సు పనిచేస్తున్నాయి.

 

ఇవి కాక తెలివితేటలూ, బుద్ది, ప్రేమ మొదలైన శక్తులు వేరుగా ఉన్నాయి. ఈ శక్తులకి శరీరానికి మధ్య మనస్సు ఉంది. మనస్సుకి మరో ప్రక్క శరీరాన్ని నడిపించే శక్తులున్నాయి. వాటినే రాక్షసులు అంటారు. (రక్షా చేసుకోను శక్తులు) మనస్సు మరో ప్రక్క ప్రేమ మొదలైన శక్తులున్నాయి. అవే దేవతలు.

 

దేవతలకి, రాక్షసులకి మధ్య నిత్యం జరుగుతూవుండే కదలికలో శరీర ధాతువులు తయారవుతూ ఖర్చవుతు ఉండటం, అన్న పానియా రూపంలో పంచభూతాలను స్వీకరిస్తూ ఉండటం జరుగుతుంది. యుద్ధంలో రాక్షసులు చావటం అంటే ఇదే. శరీరాలు వయస్సుతో పెరిగి, మృత్యువు రూపంలో అంతమవుతాయి.  అందులోని పదార్థాలు ఎక్కడి వక్కడికి చేరుకుంటూ ఉంటాయి. కాని శరీర నిర్మాణానికి కావలసిన శక్తి మాత్రం విత్తనంగా జీవుడిలో ఉండిపోతుంది. మల్లీ శరీరము ధరించేతప్పుడు దిగివచ్చి పనిచేస్తుంది.

 

ఈ పనిచేయటం శుక్రుని ద్వారానే తప్ప వేరే జరుగదు. కనుకనే శుక్రుడు దేవతలా మధ్య నుండి దిగివచ్చి రాక్షసులకు గురువై యుద్దములో చనిపోయిన వాళ్ళను బ్రతికించి, చివరికి దేవతలలో ఒకడు గానే ఉండిపోతాడు.

 

శుక్రం ద్వారా గర్బంలో పడ్డ జీవుడికి శరీరాన్ని కల్పించటానికి రూపాన్ని కల్పన చేసే శక్తి కూడా ఈ శుక్రునికి ఉంది, కనుకనే శుక్రున్ని కవి అన్నారు. మనిషి పుట్టి పెరిగిన వెనుక, వాని బుర్ర లో కూడా కల్పనా శక్తిగ పనిచేస్తాడు. కవిత్వం వ్రాయడానికి, కల్పనలు చేయడానికి మనిషిలో శుక్రుని అంశ ఒక కారణం.

ప్రతి జీవునిలోను శుక్రుని ప్రజ్ఞ ఉంటుంది. భూమిపై ప్రతి అణువులోను ఈ ప్రజ్ఞ పనిచేస్తుంది. ఒక పెద్ద శుక్ర శక్తి దీనిని అంతటిని పోషించటానికి కావలసిన శక్తిని మరియిక గ్రహం మీద నుండి మన భూమి కి ఆయస్కంతికరణ ప్రభావం తో పనిచేస్తుంది. అటువంటి గ్రహం మన సౌరమండలంలో ఉండే శుక్ర గ్రహం అని భావించాలి.

 

ఈ గ్రహం భూమిపై ఉన్న మానవుల జాతకములో సరియైన స్థానములో ఉంటె వారికి చక్కని, దేహ సౌ౦దర్య,

సౌకుమర్యం, సుఖపడే స్వభావం, కవిత్వం, సంగీతం, చిత్రలేఖనం, మొదలైన లలితకళలో నైపుణ్యం కనపరుస్తారు. కంఠంకూడా శ్రావ్యంగా ఉంటుంది. భూమికి భూ లక్షణాలు, మిగతా గ్రహాలకి వాటి లక్షణాలు వేర్వేరుగా రావటానికికారణం సుర్యకిరణాలే. సూర్యుడి నుండి అనేక వర్గాల కిరణాలు దిగివచ్చి పలుకులు కట్టి అనేక గ్రహాలుగా రుపొందినాయి.

 

శుక్రగ్రహం కూడా సూర్యకిరణాల నుంచే వచ్చింది, కనుక ఈ గ్రహానికి కారణమైన శుక్రుడు సుర్యునిలోనే విత్తనంగా ఉన్నాడు. ఇన్ని గ్రహాల విత్తనాలు తనలో ఇమిడి ఉన్న మర్రికాయ లాంటి సూర్యుడు ఆకాశం అనే మర్రిచెట్టు నుండి కాశాడు. ఇలాంటి సూర్యుళ్ళ గుతులు ఆ మర్రిచెట్టు మీద వేలకొలది కాసి, పండి, రాలిపోతున్నాయి. కనుక వీళ్ళందరికీ మొదటి శుక్రుడు ఆకాశములో తాతయ్యగా ఉన్నాడు. అతనినే ఆచార్యుడైన శుక్రుడు లేక శుక్రాచార్యుడు అన్నారు. వాని అంశగా సూర్య కిరణాలలో వాని కొడుకైన శుక్రుడు, అటుపైన సౌరకుటుంబములో శుక్ర గ్రహంగా మనుమడైన శుక్రుడు, వానివలన భూమి మీద జీవులలో శుక్రదాతువుగా పనిచేస్తున్న మునిమనుమడైన శుక్రుడు ఉన్నారు.

 

ఒకే శుక్రుడైన ఆచార్యుడు ఇన్ని లోకాలు దిగివచ్చి బౌతిక శరీర నిర్మాణ శక్తులైన రాక్షసుల మధ్య పనిచేస్తూ గర్భాధారణమనే మృత సంజీవిని విద్య ద్వారా చచ్చిన వాళ్ళందరిని బ్రతికిస్తున్నాడు.

 

మృతసంజీవిని – శుక్రుడు Reviewed by admin on Sunday, September 07, 2014 Rating: 5
All Rights Reserved by VGC Online Services Pvt. Ltd. © 2017 - 2020

Contact Form

Name

Email *

Message *